Sluijsmans Risicobeheer

Home Print E-mail

ONAFHANKELIJK ADVIES- EN SERVICEBUREAU VOOR RISK- EN INSURANCEMANAGEMENT BIJ (SEMI-)OVERHEID- EN ONDERWIJSINSTELLINGEN

Sinds 1994 bieden wij bedrijven en instellingen als onafhankelijk servicebureau professionele ondersteuning op het terrein van verzekeringen en risicomanagement.
Dankzij een unieke formule en specialisatie voor specifieke doelgroepen zijn wij in staat om tegen een relatief geringe vergoeding in een toenemende behoefte te voorzien. Met name zijn wij gespecialiseerd in dienstverlening aan onderwijsinstellingen en doen steeds meer schoolbesturen een beroep op onze vakkundigheid.

Samengevat komt het erop neer dat wij als onafhankelijke deskundige kunnen worden ingehuurd voor een aantal specialistische taken, waarvoor onze opdrachtgevers in hun eigen organisatie wellicht over onvoldoende kennis of capaciteit beschikken. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het doorlichten en harmoniseren van bestaande verzekeringsportefeuilles bij fusies, het beheer van zo’n portefeuille en het op professionele wijze afhandelen van schadeclaims.

Tot onze klantenkring behoren niet alleen een groot aantal basisscholen verspreid over heel Nederland, maar ook scholen in het speciaal en voortgezet onderwijs.

sinds 01-02-2011 is Sluijsmans Risicobeheer gefuseerd met CBO Financieel Advies Centrum te Rijen. Vanaf deze datum zijn wij verder gegaan onder de naam CBO - Sluijsmans Risicobeheer

 
You are here  : Home